Avís legal i política de privacitat

Aquest web i els dominis www.clinhab.com i www.clinicajuridicaimmobiliaria.org pertanyen a la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial, integrada en el Projecte “dret al Dret”, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona (CIF Q- 0818001-J), Av. Diagonal 684, 08034 Barcelona.

Té com a objectiu facilitar l’accés a informació relativa a l’habitatge i promoure el servei de consultes i mediació que, sota el nom de ClinHab, ofereix la Clínica, de manera que es pugui contribuir, des de la Universitat, a apropar el dret a les persones.

Procurem que la informació continguda en aquest web sigui correcta, completa i actualitzada i per això ens reservem el dret de modificar-la sempre que ho considerem convenient. Tot i això, recordeu que els textos que apareixen en els diaris oficials són els únics que contenen la normativa vigent.

Els propietaris del web es reserven expressament els drets d’autor sobre el seu disseny, però, atès que volem difondre informació que creiem que pot ser útil, les explicacions sobre contractes d’arrendament i execucions hipotecàries es poden reproduir, amb l’única condició que en consti l’autoria de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació o ClinHab.

Les dades que ens faciliteu per mitjà del formulari de consulta s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, es garanteix la confidencialitat i seguretat en el tractament d’aquestes dades. Només es cediran a tercers quan així ho requereixi l’adequada resposta a la consulta plantejada i sempre en el marc dels acords de col·laboració entre la Clínica i altres organismes i entitats sense ànim de lucre. En cap cas no s’empraran aquestes dades amb finalitats comercials. Per tal de fer ús dels dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació que preveu l’esmentada llei, envieu-nos un correu electrònic a [email protected]

En visitar el web, l’adreça d’IP des de la qual accediu s’emmagatzema juntament amb la data i hora d’accés. Aquesta informació s’utilitza únicament per tal d’analitzar la funcionalitat del web, administrar-lo i millorar-ne el rendiment. Les dades així recollides en cap cas no s’associen a una persona determinada. Els cookies són el mecanisme emprat per recollir aquesta informació. L’usuari del web pot deshabilitar-los des del seu navegador.

En aquest web hi ha links a altres webs. No responem de les seves polítiques de privacitat, que poden ser diferents a les nostres.

Si teniu dubtes sobre aquestes qüestions, feu-nos-ho saber per mitjà del formulari de consulta.