Serveis

La Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial, per mitjà de ClinHab, us ofereix dos serveis, completament gratuïts, accessibles a través del formulari de consulta que podeu omplir des d’aquí mateix.

Servei de consultes en matèria d’arrendaments i de crèdits hipotecaris

Ens podeu plantejar els dubtes que us generi un contracte d’arrendament que ja heu signat o que esteu a punt de signar. També ens podeu preguntar sobre els crèdits o préstecs hipotecaris que tingueu concertats o que esteu a punt de contractar. Trobareu informació sobre aquestes qüestions als apartats sobre arrendaments i execucions hipotecàries d’aquest web i també, pel que fa a les execucions hipotecàries, a la guia Morosidad hipotecaria: alternativas y procesos, que us podeu descarregar gratuïtament també des d’aquest web. Però no dubteu a plantejar-nos els vostres problemes relacionats amb l’habitatge i recordeu que val més assessorar-se amb tota l’antelació possible per tal d’evitar problemes més greus.

Convé tenir present que la Clínica està integrada per professorat de Dret privat, entitats socials, voluntaris i estudiants dels darrers cursos dels estudis de Dret i que per tant, no som advocats en exercici, sinó persones amb formació jurídica i financera, que creiem en una universitat pública directament accessible per a les persones i, per això, procuren posar a disposició de la població en general els resultats de la recerca i de la docència en l’àmbit de l’habitatge, sense caràcter vinculant.

Formulari de consulta.

Servei d’informació de mediació residencial

Els jutjats estan saturats i tenir un procés pendent, a més de costar diners i temps, genera estrés per als implicats. Estem convençuts que molts problemes es poden solucionar per altres vies i una d’elles és acudir a un mediador, una persona neutral que ajudi les persones afectades pel conflicte a trobar una alternativa vàlida per a totes dues parts sense necessitat de recórrer als òrgans judicials. La mediació residencial ha demostrat ésser una eina molt eficient en conflictes sobre l’habitatge (entre veïns, entre llogater i propietari, entre persones que comparteixen pis) i algunes de les tècniques de la mediació poden resultar útils a l’hora de negociar situacions de manca de recursos per a fer front als pagaments de les quotes de la hipoteca o del lloguer.
Si voleu saber més sobre la mediació, contacteu amb nosaltres i us oferirem una sessió informativa gratuïta i personalitzada on us explicarem en què consisteix exactament la mediació residencial, quant duren normalment les sessions i quantes se’n fan, com contactar amb un mediador i altres detalls del procés.

Formulari de sol·licitud de sessió informativa sobre la mediació residencial.